Ett fel har uppstått

Program: Recopart System Web
Namn:
E-post:
Telefon:
Felbeskrivning - hur gjorde du för att få felet? Går det att upprepa? Har du ett registreringsnummer? Ju bättre du beskriver hur felet uppstod, desto lättare för oss att åtgärda det.

Teknisk information om felet (skickas med när du trycker på "Rapportera")

Object reference not set to an instance of an object.

URL: https://system.recopart.se/?id=6401&lang=sv&partner=eklunds


System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.

at HbdContext.AlternativeVehiclesActivated() in e:\Websites\RecoPartSystemWeb\App_Code\HbdContext.cs:line 629
at Gui_Offer3_EditOfferRequestHeader.get_AlternativeVehiclesActivated() in e:\Websites\RecoPartSystemWeb\Gui\Offer3\EditOfferRequestHeader.ascx.cs:line 11
at Gui_Offer3_EditOfferRequestHeader.SetupGui() in e:\Websites\RecoPartSystemWeb\Gui\Offer3\EditOfferRequestHeader.ascx.cs:line 60
at Gui_Offer3_EditOfferRequestHeader.DisplayNew() in e:\Websites\RecoPartSystemWeb\Gui\Offer3\EditOfferRequestHeader.ascx.cs:line 89
at Gui_Offer3_EditOfferRequest.DisplayNew() in e:\Websites\RecoPartSystemWeb\Gui\Offer3\EditOfferRequest.ascx.cs:line 191
at Gui_Offer3_EditOfferRequest.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in e:\Websites\RecoPartSystemWeb\Gui\Offer3\EditOfferRequest.ascx.cs:line 47
at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e)
at Recopart.Web.Content.UserControl.OnLoad(EventArgs e) in C:\CodeRecopart\Recopart\Component\Recopart.Web\Content\UserControl.cs:line 40
at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)